07/02/2022

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΕΣΔΑΚ (Εννιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) προμηθεύτηκε κάδους της εταιρείας μας προκειμένου να διατεθούν […]